Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów. W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych jest BOTT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64 – 100) przy ul. Budowlanych 1, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545713, posiadająca numer NIP: 6972314982 oraz numer REGON: 360888848

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług)

b) prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

c) sprzedaż produktów i oferowanych usług

d) prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Bott sp. z o.o.

e) dochodzenie roszczeń

f) archiwizacja

g) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski

h) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

i) wypełnianie obowiązku prawnego

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): info@bott.pl

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Należy wysłać odwołanie zgody na adres info@bott.pl

7. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.